kouc
Objednejte si první sezení zdarma.
Váše jméno
Kontakt
Facebook LinkedIn Twitter Google plus  

Akcelerujte svůj business. Objednejte si první sezení zdarma.

Vaše firma je především vaše odpovědnost. Moje názory ani názory jiných lidí nejsou důležité. Na čem skutečně záleží, jste právě Vy.

VOLEJTE +420 733 120 761
leták

Nefunkční Teambuiding

Nedávno jsem zpracovával pro jednu nejmenovanou firmu studii o tom, proč mají nefunkční teambuilding. Toto je cenzurovaná verze. Třeba v ní najdete střípky vaší organizace a důvod, proč u Vás také teambuilding nefunguje

Teambuilding ZADÁNÍ

Vedení společnosti se opakovaně snaží zapojit zaměstnance do teambuldingových akcí. Cílem není jen posílení ducha spolupráce, ale i možnosti navázání spolupráce s potencionálními klienty, kteří jsou na dílčí akce zváni. Aktivita zaměstnanců při akcích firmy je nepatrná. Obzvláště těch, kteří jsou placeni paušálem.

Naším cílem je zmapovat situaci a navrhnout možné řešení.

Firemní akce ZJIŠTĚNÍ

Zaměstnanci vnímají firemní akce jako práci navíc. Mají pocit, že toho pro firmu dělají již nyní nad rámec svých povinností a platů. Mezi jednotlivými leadery panuje konkurenční atmosféra. Firma je částečně rozdělena na sféry vlivu, které následně brzdí potenciál kooperace a rozvoje. V osobě majitele má firma schopného manažera, který dokázal postavit firmu s miliardovým obratem. Jeho odborné znalosti jsou na vysoké úrovni stejně jako jeho obchodní dovednosti. Svými podřízenými je vnímán jako workoholik. Takto rozvinuté schopnosti je velmi těžké požadovat od svých podřízených a celkem často tento tlak vede k rezistenci.

NÁŠ PŘÍSTUP

Měli jsme se možnost poznat v rámci našeho působení ve Vaší společnosti. Na rozdíl od jiných firem je naším hlavním cílem přidaná hodnota naší práce pro klienta. I zde se budeme snažit zaměřit se na postoje.

ŘEŠENÍ

Abychom mohli konkretizovat další postup, je nezbytně nutné se o tomto bavit přímo s nositelem firemní vize. Společným úsilím můžeme následně tuto vizi transformovat, se zapojením klíčových manažerů, do firemního prostředí, které neustále formuje postoje zaměstnanců. Změnou postoje vlivem prostředí eliminujete odpor. Hybnou silou se stává vize samotná nikoliv osoba, která jí představuje. Tento koncept obecně přijímá většina zaměstnanců.

Chcete mít fungující teambuilding? domluvte si konzultaci.
info@miroslavmasata.cz

Související článek: Teambuiding